Barnevold.no:Personvern

Fra Barnevold.no
Hopp til: navigasjon, søk

Om din nettleser er innstilt på å tillate kaker (cookies) gir du ditt samtykke til anvending av kaker, i tilfeller dette nettstedet anvender kaker. Vil du ikke tillate kaker kan du stille din nettleser inn så du automatiskt nekter anvending av alle kaker. Alternativt kan du stille din nettleser inn så du blir bedt om å nekte eller tillate anvending av kaker hver gang et nettsted vil anvende en kake.

Barnevold.no respekterer Lov om behandling av personopplysninger og EUs personvernforordning, og for øvrig:

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 8

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Grunnloven § 102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

© 2017-d.d. Barnevold.no