Barnevold.no

Fra Barnevold.no
Revisjon per 24. nov. 2022 kl. 20:43 av Korrupsjon (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Om Barnevold.no
Barnevold.no publiserer informasjon, nyheter og historier om barnevold og korrupsjon, til advarsel og hjelp for rammede og berørte.

Her kommer historier fra voldsutsatte barn som har søkt anerkjennelse og hjelp fra voksne medmennesker som har sviktet, samt historier om økonomisk, sosial, moralsk og kulturell korrupsjon som kan skade barn.

Hvilket ansvar har du som nærstående eller observatør?

Hva kan du som voldsutsatt gjøre for ikke å bli rammet av det kollektive overgrepet?

Barnevold.no er tilegnet barnemishandler Thorbjørn Hansen (1942-2016), stifteren av Thorbjørn Hansens Stiftelse i Sandefjord, og hans profitører, håndlangere og medløpere.

Nyheter og historier om barnevold og korrupsjon ønskes velkommen.
Hva er vold?

Hva er vold i nære relasjoner? Det er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. Det angår vårt offentlige helsevern og kriminalitetsvern, men også ditt samfunnsansvar som privatperson. Altfor mange lever med vold og frykt for vold. Er du selv utsatt for vold, eller vet du om noen som er det?

Lær mer om hva vold er: http://www.barnevold.no/index.php?title=Barnevold
Tanker til handling

I sin takketale for Nobels fredpris i 1986 understreket Elie Wiesel, forfatter og overlevende etter Holocaust, hvilken mektig rolle tilskuere spiller når overgrep skjer: «Jeg sverget at jeg aldri skulle forholde meg stille, uansett når eller hvor mennesker gjennomgår lidelse eller ydmykelse. Vi må alltid velge side. Nøytralitet hjelper bare undertrykkeren, aldri offeret. Stillhet oppmuntrer plageren, aldri den plagede.»

«Den største tragedien er ikke onde menneskers brutalitet, men gode menneskers taushet.»
- Martin Luther King

«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.»
- Desmond Tutu

«It is difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it.»
- Upton Sinclair

«Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.»
- Lord Acton

«Everybody likes to get as much power as circumstances allow, and nobody will vote for a self-denying ordinance.»
- Lord Acton

«To act ethically, you have to take into account the interests of others.»
- Peter Singer

«Too often we honor swagger and bluster and the wielders of force. Too often we excuse those who are willing to build their own lives on the shattered dreams of other human beings.»
- Robert F. Kennedy

«Når man har penger og høyt kan bravere,
da har man venner i tusinde tall.
Thi alle de smiler når skjebnen er blid,
men viser seg neppe i trengselens tid.»

- Ruth Hansen

Hvor kan du søke kunnskap, råd eller hjelp?

Din utvei — Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
https://www.dinutvei.no

Hvor lite skal du finne deg i?
http://www.hvorlite.no

Alarmtelefonen for barn og unge
https://www.116111.no

Barnevernvakten
http://barnevernvakten.no/kommune

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
https://www.bufdir.no/Barnevern

Barneombudet
http://www.barneombudet.no

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/forstyrr

Kors på halsen
https://www.korspahalsen.no

Stine Sofies Stiftelse
http://www.stinesofiesstiftelse.no

Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt
http://www.nfbo.org

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
https://www.napha.no/content/13928/Vold-og-overgrep-i-nare-relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
https://www.nkvts.no/tema/vold-og-overgrep-i-naere-relasjoner

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
http://www.rvts.no

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
http://www.legeforeningen.no/nbupf

Forandringsfabrikken
https://www.forandringsfabrikken.no

Voksne for Barn
http://www.vfb.no

Blå Kors — Barnas Stasjon
http://www.blakors.no/barnas-stasjon/

Barn av rusmisbrukere
http://www.barweb.no

Barnas Trygghet
http://www.barnastrygghet.no

Stopp Vold
http://www.stoppvold.no

Stiftelsen Alternativ til Vold
http://atv-stiftelsen.no

UNICEF
https://www.unicef.org

Verdens helseorganisasjon (WHO)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/

The Global Partnership to End Violence Against Children
http://www.end-violence.org/

Merkedag
19. november: Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn
Om Thorbjørn Hansen

Her kommer historien om barnemishandleren, narsisisten og psykopaten Thorbjørn Hansen (1942-2016), stifteren av Thorbjørn Hansens Stiftelse i Sandefjord, og hans hoff av korrupte profitører, håndlangere og medløpere.

Kortversjonen er enkel: Følg pengane!